• Radno vrijeme - Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 17:00
  • - Subota: 07:00 - 14:00

Vanjski faktori koagulacije: VIII, IX, XI, XII

Vanjski faktori koagulacije: VIII, IX, XI, XII

FAKTOR VIII (Antihemofilni globulin A)- Faktor VIII se stvara u sinusoidalnim stanicama jetre i endotelnim stanicama koje oblažu unutrašnjost krvnih žila. Gen za faktor VIII nalazi se na kromosomu X. Defekti ovo gena dovode do nedostatka faktor VIII i nastanka bolesti poremećaja zagrušavanja krvi koja se naziva hemofilija A.

FAKTOR IX (Christmasov faktor)- Sinteza faktora IX vrši se u jetri, a ovisna je o vitaminu K. Plazma-koagulacioni faktor čiji poremećaj može biti urođen (hemofilija B) ili stečen (bolesti jetre).

FAKTOR XI- Koagulacioni faktor prisutan u normalnoj plazmi. Deficit ovog faktora dovodi do hemofilije C.

FAKTOR XII (Hageman factor)- Koagulacioni faktor prisutan u normalnoj plazmi koji započinje stvaranje bradikinina i udružene enzimske reakcije. Faktor XII je potreban za brzu koagulaciju in vitro, ali ne i za hemostazu in vivo. Može se aktivirati u laboratoriji kontaktom sa negativno naelektrisanim površinama, na staklu i kaolinu ili na biološkom materijalu, kao što je kolagen. Zove se i aktivacioni faktor.

  • Povišeno

  • Sniženo

  • Vrijeme Određivanja

    Nalaz je gotov isti dan.

  • Za ovu pretragu se mora biti natašte.

Pretplatite se

Ostanite u kontaktu s nama kako biste dobili najnovije vijesti i kupone s popustom